Privacy Statement

Medaltime en Medaltab, onderdeel van PROM’ES B.V., gevestigd aan Polderweg Oost 14, 2973 AN Molenaarsgraaf, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://medaltime.com
 Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
T: 0184-64 22 88

Petra Buijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Medaltime en Medaltab. Zij is te bereiken via petra@prom-es.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


Medaltime en Medaltab verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-
Voor- en achternaam
-
Adresgegevens
-
Telefoonnummer
-
E-mailadres
-
IP-adres
-
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
-
Gegevens over uw activiteiten op onze website
-
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petra@prom-es.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Medaltime en Medaltab verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-
Het afhandelen van uw betaling
-
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-
Om goederen en diensten bij u af te leveren
-
Medaltime en Medaltab analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op de klantwensen.

Geautomatiseerde besluitvorming


Medaltime en Medaltab nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medaltime of Medaltab) tussen zit.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Medaltime en Medaltab bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onze klantgegevens van 7 jaar i.v.m. de belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden


Medaltime en Medaltab verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medaltime en Medaltab blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Medaltime en Medaltab gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medaltime en Medaltab en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@prom-es.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Medaltime en Medaltab willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Medaltime en Medaltab nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via petra@prom-es.nl.

Blijf op de hoogte

Meld u aan en ontvang één keer per maand een inspirerende nieuwsbrief met de laatste medaille trends voor uw evenement.

Medaltime

Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
+31 (0) 184 64 22 88
info@medaltime.nl
www.medaltime.nl
© 2019 | PROM'ES b.v.